Adobe Photoshop 2020

Adobe Photoshop 2020 Portable (21.0.1.47)

Các công cụ có trong Adobe Photoshop 2020 Portable cho phép bạn xử lý hình ảnh sáng tạo và thiết kế các tác phẩm chuyên nghiệp. Tích hợp với các sản phẩm phần mềm Adobe khác và các tính năng nâng cao để sử dụng hiệu quả sức mạnh của GPU sẽ giúp người dùng Adobe Photoshop tăng năng suất.