Adobe Illustrator 2021

Adobe Illustrator CC 2021 Pre-Activated (v25.2.0.220)

Phần mềm đồ họa vector giúp bạn tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cho trang web, thiết bị di động hay thiết kễ mỹ thuật… Adobe Illustrator 2021 bổ sung tính năng tự động kiểm tra chính tả, lưu và xuất ảnh trên nền hệ thống, áp dụng hiệu ứng nhanh hơn, cải thiện tính ổn định.