Adobe Illustrator 2021 Portable

Adobe Illustrator CC 2021 Portable (v25.0.0.60)

Adobe Illustrator 2021 Portable là một ứng dụng mạnh mẽ để xử lý đồ họa, cung cấp một bộ công cụ toàn diện hỗ trợ đồ họa vector cho nền tảng web và di động. Với phần mềm Ai bạn có thể dễ dàng tạo hình minh họa, đồ họa kỹ thuật số, web, video và nội dung di động.