Adobe Acrobat Pro 2021

Adobe Acrobat Pro DC 2021.001.20142 Full

Adobe Acrobat Pro 2021 hỗ trợ văn phòng linh hoạt và độc đáo giúp bạn xử lý, chỉnh sửa tập tin PDF, chuyển đổi PDF thành bất kỳ tập tin nén nào hoặc bất cứ định dạng nào. Bạn có thể thêm ghi chú, dấu hiệu, chữ ký, ý kiến và sắp xếp file PDF để sử dụng cho những mục đích khác nhau.