ACDSee Photo Studio Pro

ACDSee Photo Studio Pro 2021 Full v14.0.1

Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho mọi đối tượng người dùng trong việc xử lý, biên tập ảnh. Công cụ sửa ảnh thô – RAW Editor, nhập ảnh gốc và xử lý độ phơi sáng, tương phản, màu sắc, sửa lỗi và đi sâu vào chi tiết. ACDSee Photo Studio Pro tích hợp trình quản lý ảnh, tìm ảnh, phân loại ảnh…