Remote Desktop Manager Enterprise 2020.3.29.0

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2020 phiên bản đầy đủ cho Windows PC, một ứng dụng để kết nối và quản lý tất cả các kết nối từ xa và máy ảo của bạn. 

Remote Desktop Manager (RDM) tập trung tất cả các kết nối từ xa trên một nền tảng duy nhất được chia sẻ an toàn giữa người dùng và trong toàn bộ nhóm. Do đó, phần mềm này là không thể thiếu đối với các MSP, chuyên gia CNTT & kỹ thuật viên bộ phận trợ giúp, những người cần kết nối máy tính từ xa và mật khẩu đặc quyền với các thành viên khác trong nhóm.

Remote Desktop Manager Enterprise - Kết nối máy tính từ xa

Với sự hỗ trợ cho hàng trăm công nghệ tích hợp – bao gồm nhiều giao thức và VPN – cùng với các công cụ quản lý mật khẩu cấp doanh nghiệp được tích hợp sẵn, kiểm soát truy cập cấp toàn cầu và cấp chi tiết cũng như các ứng dụng di động mạnh mẽ để bổ sung cho các máy khách dành cho máy tính để bàn cho Windows và Mac.

RDM trao quyền cho các bộ phận CNTT để thúc đẩy bảo mật, tốc độ và năng suất trong toàn bộ tổ chức, đồng thời giảm tính kém hiệu quả, chi phí và rủi ro.

Tính năng của Remote Desktop Manager Enterprise 2020

 • Quản lý kết nối từ xa
 • Quản lý mật khẩu
 • Sử dụng cho Cá nhân & Thương mại
 • Chia sẻ cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống bảo mật 
 • Xác thực hai yếu tố
 • Microsoft Remote Desktop (RDP)
 • Microsoft Remote Assistance
 • VNC (UltraVNC, TightVNC, RealVNC)
 • LogMeIn
 • Team Viewer
 • FTP (Explorer, Filezilla và WinSCP)
 • X Window
 • Putty (SSH, Telnet, RAW và rLogin)
 • Dameware Mini Remote Control
 • Radmin Viewer
 • Citrix XenApp (ICA)
 • Symantec PC mọi nơi
 • Microsoft Hyper-V, Virtual PC, Virtual Server, Windows Virtual PC
 • VirtualBox
 • VMware Player, VMware Workstation, VMware ESXi và VMware vSphere
 • Ứng dụng khách VPN của Cisco
 • Ứng dụng khách SonicWall Global VPN

Phiên bản doanh nghiệp (Enterprise Edition)

 • Chia sẻ cài đặt kết nối từ xa của bạn bên trong cơ sở dữ liệu công ty.
 • Lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn trong cơ sở dữ liệu.
 • Giám sát hoạt động của người dùng với nhật ký cơ sở dữ liệu.
 • Giải pháp nhanh hơn và an toàn hơn.
 • Có sẵn trong một giấy phép, gói nhiều giấy phép, giấy phép toàn cầu hoặc giấy phép trang web.

Xem thêm VirtualBox Full V6.1.14 + Portable

Các loại Kết nối được hỗ trợ

 • Microsoft Remote Desktop
 • VNC
 • LogMeIn
 • Team Viewer
 • FTP
 • SSH
 • Telnet
 • Dameware
 • X Window
 • VMware
 • Virtual PC
 • PC Anywhere
 • Oracle Virtual Box
 • Hyper-V
 • Citrix
 • Radmin
 • Microsoft Remote Assistance
 • Terminal

  • Tiêu đề: Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise Edition v2020.3.29.0
  • Nhà phát triển: Devolutions inc
  • Giấy phép: Full Setup
  • Ngôn ngữ: Multilingual
  • Hệ điều hành: Windows

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2020 Full

Remote Desktop Manager Enterprise 2020.3.29.0

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

1 – Tạm thời tắt phần mềm diệt virus và Windows Defender trên máy tín (Xem hướng dẫn)

2 – Tải về giải nén

3 – Cài đặt phần mềm

4 – Chạy file Block.bat

5 – Chạy keygen lấy key nhập vào phần mềm

6 – Thêm dòng sau vào cuối file host: 0.0.0.0 crm.devolutions.net

7 – Done!

Download phiên bản cũ hơn
Remote Desktop Manager Enterprise 2020.3.27.0 Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *