Ratiborus KMS Tools Portable 01.06.2021

Tổng quan về Ratiborus KMS Tools 2021

Tải xuống miễn phí Ratiborus KMS Tools Portable 2021 cho Windows PC – Bộ sưu tập các trình kích hoạt tất cả trong một dành cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016/2019.

Ratiborus KMS Tools Portable 2021

Những công cụ an toàn và dễ sử dụng để kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office. Với chương trình này, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản từ Windows XP đến Windows 10 cũng như từ Windows Server 2008 đến Windows Server 2019.

Với Ratiborus KMS Tools, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office từ Office 2010 đến phiên bản mới nhất của Microsoft Office 2019.

Những công cụ kích hoạt trong KMS Tools Portable 2021

 • AAct Network v1.2.0 Portable
 • AAct v4.2.1 Portable
 • ConsoleAct v3.0 Portable
 • Defender Tools v1.0.7
 • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.6
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v2.2 Portable
 • KMSoffline v2.1.9 RU EN
 • MSAct++ 2.07.4
 • MSActBackUp Portable v1.2.6
 • Office 2013-2019 C2R Install v7.10
 • Office Uninstall v1.8.2
 • PIDKey Lite v1.64.4 b13 RU EN and more
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • W10 Digital Activation Program v1.3.9 Portable

Có gì mới trong phiên bản 2021

 • AAct Network v1.2.0 Portable
 • AAct v4.2.1 Portable
 • ConsoleAct v3.0 Portable
 • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
 • KMSoffline v2.1.9 RU EN
 • MSAct++ 2.07.4
 • Office 2013-2019 C2R Install v7.10
 • PIDKey Lite v1.64.4 b13 RU EN and more

  • Tiêu đề: Ratiborus KMS Tools Portable 01.06.2021
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Portable
  • Ngôn ngữ: English
  • HĐH: Windows

  • AAct Network v1.2.0 Portable
  • AAct v4.2.1 Portable
  • ConsoleAct v3.0 Portable
  • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
  • KMSoffline v2.1.9 RU EN
  • MSAct++ 2.07.4
  • Office 2013-2019 C2R Install v7.10
  • PIDKey Lite v1.64.4 b13 RU EN and more

Download Ratiborus KMS Tools Portable 2021

Ratiborus KMS Tools Portable 01.06.2021

Download phiên bản cũ hơn
Ratiborus KMS Tools Portable 2020 Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *