Programming Multi Timer 6.8.4 – Hẹn giờ cho máy tính

Chương trình hẹn giờ cho máy tính Windows với ba chế độ gồm Đồng hồ bấm giờ, Đếm ngược và Báo thức

Phần mềm hẹn giờ trên máy tính để bàn mạnh mẽ dành cho Windows. Bạn có thể thêm bao nhiêu bộ hẹn giờ tùy thích và tạo bản sao của bộ hẹn giờ hiện có. Tất cả bộ hẹn giờ được kiểm soát và hiển thị trong chế độ xem danh sách ở menu ngữ cảnh phía dưới, cũng đóng vai trò là giao diện điều hành.

Programming Multi Timer - Phần mềm hẹn giờ cho máy tính

Danh sách hiển thị thời gian bắt đầu, thời gian dừng và tổng thời gian có thể được xuất sang tệp Excel. Giao diện của phần mềm hẹn giờ có thể được di chuyển và đặt ở bất kỳ đâu trên màn hình, ở mọi kích thước.

Programming Multi Timer có thể hoạt động ở ba chế độ: Đồng hồ bấm giờ, Đếm ngược và Đồng hồ báo thức (sự kiện đơn lẻ hoặc lặp lại). Có thể tạm dừng và tiếp tục hoặc thậm chí họ có thể tiếp tục đếm thời gian trong khi chương trình không hoạt động.

Các tính năng của Programming Multi Timer 6

 • Hỗ trợ kéo và thả – bộ hẹn giờ có thể được di chuyển và sắp xếp lại bằng cách kéo và thả
 • Kiểm soát bộ hẹn giờ từ danh sách được kết nối, có thể sắp xếp và xuất nó sang bảng tính Excel
 • Danh sách có thể được sử dụng để kiểm soát bộ hẹn giờ (thông qua menu ngữ cảnh) đơn lẻ hoặc theo nhóm
 • Trạng thái bộ hẹn giờ được lưu và chúng có thể bị tạm dừng và tiếp tục lại sau
 • Tiếp tục tùy chọn khi khởi động và chạy trong khi tắt máy
 • Chức năng sao chép: tạo tối đa 9 bản sao (bản sao giống hệt nhau) của bất kỳ bộ đếm thời gian nào
 • Màu đặc / gradient hoặc hình nền cho nền cửa sổ
 • Phần mềm hẹn giờ có thể được khởi động, dừng và đặt lại bộ hẹn giờ đơn / tất cả bộ hẹn giờ / một nhóm đã chọn
 • Các phím nóng chung để bắt đầu / dừng / đặt lại bộ hẹn giờ và ẩn / hiện cửa sổ chương trình
 • Chức năng Xuất / Nhập để lưu và khôi phục hoặc để chuyển các cấu hình hẹn giờ
 • Tệp cài đặt ở định dạng XML, con người có thể dễ dàng đọc và chỉnh sửa
 • Danh sách sự kiện vĩnh cửu của tất cả đồng hồ bấm giờ, cho đến khi bị xóa
 • Bộ hẹn giờ có văn bản tiêu đề cộng với văn bản ghi chú không giới hạn tùy chọn

  • Tiêu đề: Programming Multi Timer 6.8.4
  • Nhà phát triển: Homepage
  • Giấy phép: Full setup
  • Ngôn ngữ: English
  • HĐH: Windows

  • Trang web chính thức không cung cấp những thay đổi trong phiên bản này

Download Programming Multi Timer

Programming Multi Timer 6.8.4

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

1 – Cài đặt phần mềm

2 – Chạy keygen với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

3 – Tạo license key để đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *