Office Tool Plus 8.1.3.2 – Download và cài Office

Download Office Tool Plus 8 phiên bản đầy đủ trình cài đặt ngoại tuyến độc lập cho Windows, đây là một công cụ để quản lý, tải xuống và cài đặt Office. Office Tool Plus dựa trên Công cụ Triển khai Office của Microsoft.

Office Tool Plus được xây dựng trên Microsoft Office Deployment Tool và giúp dễ dàng triển khai Office cho người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình các tệp cài đặt và cài đặt Office của mình để cài đặt Office. Định cấu hình cài đặt Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.. Hơn nữa, người dùng cũng có thể tải xuống các tệp cần thiết cho cài đặt Office ngoại tuyến thông qua Thunder, việc này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi cài đặt ngoại tuyến và tùy chỉnh các tệp XML cần thiết để triển khai hàng loạt.

Xem thêm CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0.182 Full + Portable

Các tính năng chính của Office Tool Plus

1 – Định cấu hình cài đặt Office, cũng như tùy chỉnh các sản phẩm C2R đã cài đặt, chẳng hạn như thêm và xóa các thành phần, gói ngôn ngữ, v.v.

2 – Tải xuống gói cài đặt Office hoặc gói ngôn ngữ, có thể tải xuống bằng các chương trình chính thức Thunder, Aria hoặc Microsoft.

3 – Định cấu hình Office hiện tại của bạn, thay đổi kênh cập nhật, xóa ngôn ngữ sản phẩm hoặc xóa sản phẩm hoặc sử dụng các tập lệnh hoặc công cụ tích hợp để dọn dẹp Office

4 – Kích hoạt văn phòng của bạn. Dễ dàng đặt khóa sản phẩm và định cấu hình địa chỉ máy chủ KMS của bạn hoặc chuyển đổi phiên bản Office. (Tái bút: công cụ này không có kích hoạt KMS tích hợp, nó chỉ cung cấp khả năng cấu hình máy chủ KMS.)

Các phiên bản Office được hỗ trợ

 • MS Office 2016: Standard, Pro Plus, Mondo, Professional, Personal, Home Business, Home Student, O365 ProPlus, O365 Business, O365 Business, O365 Home Premium;
 • MS Office 2019: Standard, Pro Plus, Professional, Standard 2019 Volume, ProPlus 2019 Volume, Office 365, Home Business, Home Student.

Xem thêm CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0 Full + Portable

  • Tiêu đề: Office Tool Plus v8.1.3.2
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Full setup
  • Ngôn ngữ: Multilingual
  • HĐH: Windows

  • Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những thay đổi trong phiên bản này

Download Office Tool Plus

Office Tool Plus 8.1.3.2

Link 1 | Link 2

Cách sử dụng Office Tool Plus để cài đặt MS Office

1 – Tải xuống tệp cài đặt
Office Tool Plus có thể nhận phiên bản mới nhất của tệp cài đặt Office từ máy chủ của Microsoft, cài đặt Office ngoại tuyến với các tệp cài đặt hoặc chia sẻ tệp cài đặt để tiết kiệm băng thông hoặc quản lý;

2 – Định cấu hình và cài đặt Office
Office Tool Plus để định cấu hình cài đặt theo mặc định và người dùng thông thường có thể bắt đầu cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đồng thời, người dùng có nhiều tùy chọn cài đặt có thể dễ dàng định cấu hình Office trước và sau khi cài đặt;

3 – Kích hoạt giấy phép của bạn
Nếu người dùng không thể kích hoạt Office thông qua Trình hướng dẫn kích hoạt Office, Office Tool Plus có thể cài đặt khóa hoặc định cấu hình dịch vụ KMS. Đồng thời, quản lý nâng cao cho phép người dùng quản lý cấu hình ủy quyền của Office một cách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *