Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

KHÓA HỌC VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++/JAVA
 

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHOÁ HỌC NÀY?

  • Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích & Thiết kế hướng đối tượng từ cấp độ cơ bản đến nâng cao
  • Tìm hiểu về các chủ đề CS Core, thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn, như Hệ điều hành, DBMS & Mạng máy tính.
  • Đồng thời tìm hiểu về Ngôn ngữ lập trình (C ++ / Java) cùng với Năng khiếu và Lý luận
  • Tìm hiểu cách giải quyết các câu hỏi thường gặp nhất trong các cuộc phỏng vấn của các công ty dựa trên sản phẩm (như Amazon, Microsoft, Adobe, v.v.)
  • Cũng tìm hiểu về các câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn của các công ty khởi nghiệp (như Ola, Zomato) và các công ty dựa trên dịch vụ (như TCS, Cognizant, Deloitte)
  • Tìm hiểu cách giải quyết trải nghiệm phỏng vấn thực tế với sự trợ giúp của các bài kiểm tra đánh giá giả và phỏng vấn giả

Download Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *