IDM UltraCompare Full v20.20.0.28 + Portable

IDM UltraCompare Pro cho phép người dùng so sánh những khác biệt giữa các tập tin, thư mục, so sánh văn bản và nhị phân của 2 hay 3 tập tin cùng lúc. Chức năng so sánh thư mục hỗ trợ so sánh giữa các thư mục nội bộ hay mạng (chức năng so sánh đệ qui các thư mục con) và các tập tin ZIP.

Đáng tin cậy và thân thiện người dùng, phần mềm so sánh file được thiết kế để giúp loại bỏ các tệp lỗi thời khỏi hệ thống của bạn.

Ứng dụng hoạt động như một phần mở rộng shell, vì vậy bạn có thể dễ dàng truy cập từ menu ngữ cảnh và sử dụng để so sánh bất kỳ tệp hoặc thư mục nào.

IDM UltraCompare Pro – Phần mềm so sánh file và thư mục

UltraCompare Pro có nhiều chức năng, như So sánh văn bản và So sánh nhị phân, đồng thời cung cấp cho bạn khả năng hợp nhất các thay đổi với nhau, đảm bảo rằng không có chút thông tin quan trọng nào bị mất trong quá trình.

Thành phần So sánh thư mục được đi kèm với tính năng Đồng bộ hóa thư mục để loại bỏ các bản ghi trùng lặp, do đó tiết kiệm không gian ổ cứng. Bên cạnh đó hàm so sánh đệ quy cho phép bạn phân tích nội dung thư mục con để phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra.

Xem thêm CoolUtils Total Doc Converter Full – Chuyển đổi tài liệu

Tính năng của IDM UltraCompare

Tính năng so sánh văn bản:

 • So sánh văn bản 3 chiều mạnh mẽ
 • Shell Integration (menu chuột phải trong Windows Explorer)
 • Khả năng chỉnh sửa dòng và hợp nhất
 • Sao chép / dán nhiều dòng liền kề được chọn vào clipboard
 • Sao chép khung vào clipboard
 • Khả năng nhìn thấy sự khác biệt của khoảng trắng (tab và khoảng trắng)
 • Đặt giá trị Tab thành một số khoảng trắng cụ thể (như UltraEdit-32 / UEStudio)
 • Hỗ trợ đánh dấu
 • Khả năng xóa các dòng từ tập tin
 • So sánh từng dòng của từng tệp
 • Thanh trạng thái hiển thị số dòng / khối có sự khác biệt
 • Tóm tắt khác biệt bao gồm:
 • Dữ liệu trong nguồn nhưng không có trong tệp đích (hoặc ngược lại)
 • Sự khác biệt về ký tự giữa các tệp trên cùng một dòng
 • Hỗ trợ dòng lệnh

Bỏ qua các tùy chọn

 • Bỏ qua trường hợp
 • Bỏ qua không gian
 • Bỏ qua các dòng trống
 • Sự khác biệt dòng terminator
 • Các dòng bắt đầu với Lọ
 • Các dòng có chứa ..
 • Các dòng kết thúc với Lọ
 • Số dòng được xác định ở đầu tệp
 • Số dòng được xác định ở cuối tệp
 • Hỗ trợ so sánh EBCDIC
 • Hỗ trợ so sánh hai byte

Tính năng so sánh thư mục:

 • Phần mềm So sánh thư mục với 3 cách khác nhau
 • Lưu trữ ZIP So sánh
 • Hỗ trợ mật khẩu tập tin ZIP
 • Hỗ trợ cho các tệp nén RAR
 • So sánh trình bày bên cạnh
 • Tích hợp vỏ
 • Chia màn hình để xem trước văn bản trong một khung trong khi chuyển từ tệp này sang tệp khác
 • Tùy chọn để so sánh các tệp chỉ dựa trên thời gian / ngày / kích thước
 • Khả năng đặt toán tử KHÔNG cho bộ lọc, nghĩa là KHÔNG * .bak, v.v.
 • Cung cấp cập nhật trực tiếp về tiến trình (hữu ích khi làm việc với các lồng lớn)
 • Các tệp và thư mục yêu thích hiện cho phép truy cập nhanh vào các mục thường được sử dụng
 • Khám phá thư mục nguồn hoặc đích bằng cách nhấp chuột phải trong chế độ thư mục
 • So sánh thư mục cá nhân
 • So sánh đệ quy của các thư mục (bao gồm các thư mục con)

Tóm tắt khác biệt bao gồm

 • Các tệp có cùng tên với các kích cỡ khác nhau
 • Các tệp có cùng tên với ngày / lần tạo khác nhau
 • Loại tệp: Nhị phân hoặc ASCII
 • So sánh hai cấu trúc thư mục và cho biết tệp nào có quyền khác nhau
 • Khả năng chọn các tệp có tên khác nhau và so sánh chúng
 • Khả năng nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và chọn các trường
 • So sánh tài liệu Word
 • So sánh các tệp RTF
 • Tính năng so sánh nhị phân nhanh:
 • So sánh nhị phân cho phép dữ liệu thay đổi
 • Lệnh dòng lệnh
 • Tùy chọn hiển thị bù thập phân thay vì thập lục phân

Tính năng Hợp nhất:

 • Hoàn tác tính năng hợp nhất
 • Hợp nhất các dòng / khối so sánh giữa các tệp để so sánh 2 và 3 chiều
 • Hợp nhất các tệp so sánh giữa các thư mục để so sánh thư mục 2 và 3 chiều
 • Khả năng hợp nhất dòng được chọn
 • Chấp nhận nút tất cả (hoặc Hợp nhất tất cả) cho chế độ văn bản và chế độ thư mục
 • Thay thế và chèn cấp độ từ (hoặc cấp độ lựa chọn)
 • Đánh dấu các dòng hợp nhất để xem xét
 • Hợp nhất nâng cao – cho phép thay đổi được thêm vào thay đổi trong tệp khác
 • Hợp nhất nội dung của các thư mục so sánh
 • Tùy chọn để tự động chuyển đến sự khác biệt đầu tiên khi tải
 • Tùy chọn tự động chuyển sang sự khác biệt tiếp theo sau khi hợp nhất

  • Tiêu đề: IDM UltraCompare v20.20.0.28
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Shareware
  • Ngôn ngữ: Multilingual
  • HĐH: Windows

Download IDM UltraCompare Pro Full

UltraCompare Pro Full v20.20.0.28

Portable UltraCompare Pro v20.10.0.10

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

Tài file về theo link trên (Có thể dùng IDM 6.38 Full mới nhất tại đây)

 • Đối  với phiên bản cài đặt tiến hành theo các bước

1 – Chạy file setup tương ứng (x86 hoặc x64) để cài đặt phần mềm

2 – Cài xong thoát hoàn toàn

3 – Chạy file Patch với quyền Admin > Chọn phần mềm > Click “Patch”

4 – Xong!

 • Bản Portable UltraCompare Pro sử dụng luôn không cần cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *