Hosts File Editor Plus 1.5.10 Free

Phần Mềm Chỉnh Sửa File Host

Hosts File (tệp máy chủ) chứa danh sách các tên miền và địa chỉ IP được liên kết tương ứng, giúp cho hệ điều hành của bạn biết được IP của máy chủ nơi một tên miền cụ thể nào đó được quản lý. Các tệp máy chủ được Windows và các hệ điều hành mạng khác sử dụng như một phương tiện tùy chọn để chuyển hướng lưu lượng TCP / IP trong các trường hợp đặc biệt.

File hosts là một tệp văn bản thuần túy có thể chỉnh sửa bởi quản trị viên máy tính, người dùng có kiến ​​thức hoặc chương trình tập lệnh tự động.

Đa số các trường hợp cần chỉnh sửa file host là với mục đích để vào facebook, chặn phần mềm update, chặn website check key bản quyền phần mềm.

Nhưng chỉnh sửa file hosts có thể dẫn tới những rủi ro như không thể truy cập Internet nếu file không được sửa đổi chính xác hay bạn không được phân quyền để chỉnh sửa,… Phần mềm chỉnh sửa file host Hosts File Editor sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện điều này trên hệ điều hành Windows mà không lo phải gặp lỗi.

Hosts File Editor – Phần mềm sửa file Host

Các tính năng của Hosts File Editor

 • Thêm máy chủ mới (Địa chỉ IP và Tên máy chủ)
 • Xóa tên máy chủ
 • Thay đổi trạng thái chỉ đọc (tệp máy chủ)
 • Sao lưu host file, khôi phục từ bản sao lưu
 • Tạo host file mới (Nếu không tồn tại trong C:/Windows/System32/driver/etc/)
 • Nhập tệp (.txt)
 • Xuất host file
 • Thêm/ xóa hàng trống
 • Thêm/ xóa bình luận (#)
 • Thuộc tính (tệp máy chủ)
 • Tìm kiếm các mục
 • Thay thế IP (127.0.0.1 -> 0.0.0.0; 0.0.0.0 -> 127.0.0.1 và tùy chỉnh)
 • Chỉnh sửa nhận xét đã chọn (#) – (để cho phép nhấp đúp vào mục Cấm)
 • Xóa các mục trùng lặp
 • Bật/ tắt hosts file
 • Bật/ tắt dịch vụ máy khách DNS (DNS Client Service)
 • Chặn các trang web phổ biến (Facebook, Youtube, Twitter ‘)
 • Chặn Microsoft, Adobe,…
 • Đặt lại tệp máy chủ trở về mặc định (Windows XP, Vista,7,8,8.1,10,Server 2003,2008,2012)
 • Tải xuống và cài đặt danh sách cập nhật (.txt)
 • Cập nhật tệp máy chủ (cài đặt cập nhật và gỡ cài đặt cập nhật)

  • Tiêu đề: Hosts File Editor+ v1.5.10
  • Nhà phát triển: Home Page
  • Giấy phép: Freeware
  • Ngôn ngữ: English
  • Hệ điều hành: Windows

  • Hệ điều hành: Windows XP/7/ 8/ 8.1/ 10, Server 2003/2008/2008 R2/2012 /2012  R2/2016/2019
  • Microsoft .NET Framework 4.0 (Download)

Download Hosts File Editor Plus 

Hosts File Editor+ 1.5.10 Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *