[Ebook] Giáo trình Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao

Giới thiệu Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Giáo trình lập trình C cơ sở và nâng cao của thầy Phạm Văn Ất là một cuốn giáo trình trình bày đầy đủ kiến thức lập trình C dành cho các bạn sinh viên. Mặc dù sách đã xuất bản khá lâu nhưng giá trị của nó thì vẫn còn nguyên cho tới ngày hôm nay. Là tài liệu lập trình C mà nhiều trường đại học hiện nay vẫn đang lấy làm tại liệu tham khảo cho môn học lập trình C.

lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

Các kiến thức thầy trình bày trong sách là những tri thức vô cùng bổ ích dành cho các lập trình viên của chúng ta. Do sách đã viết lâu nên có một số (rất ít) vấn đề liên quan tới các trình biên dịch hiện tại..

Thông tin sách Kỹ thuật lập trình C

Sách gồm 546 trang, có 18 chương và 13 phụ lục. Bố cục nội dung sách được chia làm 2 phần lập trình C cơ bản và lập trình C nâng cao.

Phần cơ sở gồm có 10 chương đầu bao gồm tất cả các kiến thức trong trương chình học của bạn. Trong trường hợp không có nhu cầu học thêm mà chỉ học theo giáo trình môn học tại trường thì bạn chỉ cần đọc 10 chương đầu.

Phần nâng cao bao gồm 8 chương tiếp theo trình bày về các vấn đề khó như: Kỹ thuật tạo ảnh chuyển động, chơi nhạc trên máy tính, kiến trúc & cách truy cập bộ nhớ máy tính, tương tác với hệ điều hành DOS và BIOS,… và rất nhiều kiến thức nâng cao khác vô cùng bổ ích. Nếu có thể, các bạn nên đọc sẽ rất hữu ích khi cần tra cứu lại.

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao

Link Download

Nội dung giáo trình kỹ thuật lập trình C

Cuốn sách gồm 18 chương

Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Hằng, biến và mảng
Chương 3: Biểu thức
Chương 4: Vào ra (Nhập xuất)
Chương 5: Các toán tử điều khiển
Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình
Chương 7: Cấu trúc (Kiểu struct)
Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ
Chương 9: Đồ họa (thư viện graphics.h)
Chương 10: Thao tác trên các tệp tin
Chương 11: Lưu trữ dữ liệu & tổ chức bộ nhớ chương trình
Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý
Chương 13: Sử dụng ngắt trong C
Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ
Chương 15: Hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú
Chương 16: Âm thanh, âm nhạc
Chương 17: Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi
Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler

Ngoài ra, còn có 13 phục lục liên quan

Quy tắc xuống dòng và sử dụng khoảng trống khi viết chương trình
Tóm tắt các hàm chuẩn của Turbo C
Bảng mã ASCII
Cài đặt Turbo C vào đĩa cứng (giờ có nhiều IDE/Text editor tốt hơn)
Hướng dẫn sử dụng môi trường kết hợp Turbo C
Hệ soạn thảo của Turbo C
Dùng Menu Project dịch chương trình trên nhiều tệp
Dịch chương trình theo chế độ dòng lệnh TCC
Sửa lỗi cú pháp và gỡ rối chương trình
Các mô hình bộ nhớ
Danh sách các hàm của Turbo C theo thứ tự ABC
Hàm với đối số bất định trong C
Một số chương trình hữu ích (bắt phím, làm menu, vẽ đồ thị)

Download tài liệu lập trình khác
[Ebook] Lập trình hướng đối tượng với C++ Download
[Ebook] Bài Tập C Và C++ Có Lời Giải Download
[Ebook] Lập trình Java nâng cao Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *