[Ebook] Tài liệu hay tiếng Việt về HĐH Linux

Chia sẻ bộ sách gồm: “19 quyển sách về Linux bằng tiếng Việt” được tổng hợp và biên soạn theo các chủ đề giúp các bạn làm quen tới hệ điều hành Linux, từ việc cài đặt cho đến sử dụng các câu lệnh nâng cao và làm chủ hệ điều hành linux.

Download Tài liệu hay về HĐH Linux
1 Xóa mù Linux Link 1 | Link 2
2 Tự học sử dụng Linux Link 1 | Link 2
3 Bảo mật hệ điều hành Linux Link 1 | Link 2
4 Cách viết shell trong Linux Link 1 | Link 2
5 Sổ tay Ubuntu 6.06.1 Link 1 | Link 2
6 Những câu hỏi thường gặp về Linux Link 1 | Link 2
7 Kiến trúc Unix và Linux Link 1 | Link 2
8 Kiến thức cơ bản về Slackware Linux Link 1 | Link 2
9 Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4.0 Link 1 | Link 2
10 Giáo trình hệ điều hành Unix Link 1 | Link 2
11 Cơ bản về Linux Shell Script Link 1 | Link 2
12 Cơ bản về chứng chỉ LPI Link 1 | Link 2
13 Cách cài đặt Redhat Linux 8.0 Link 1 | Link 2
14 Cách cài đặt Redhat 5 Link 1 | Link 2
15 Các bài thực hành trong Linux Link 1 | Link 2
16 Cài đặt ứng dụng từ mã nguồn trong Linux Link 1 | Link 2
17 Biên dịch nhân của Linux Link 1 | Link 2
18 Ảnh hưởng của hệ điều hành Linux Link 1 | Link 2
19 Giáo trình quản trị Linux Link 1 | Link 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *