[Ebook] Lập trình VBA trong Excel

Tổng quan về lập trình VBA

Với công cụ Microsoft Excel người sử dụng đã cần cả một quá trình để nắm được những kiến thức liên quan đến nó. Công việc thực tế của những người quản lý sản xuất, Ngân hàng, Kế toán, kiểm toán,…cần nhiều và tự động hơn thế nữa. Bạn có thể học những kinh nghiệm, sử dụng thành thạo những vấn đề trên thông qua việc tìm hiểu ngôn ngữ lập trình VBA.

Lập trình VBA trong Excel

Visual Basic là ngôn ngữ lập trình được sử dụng và tích hợp sẵn trong bộ công cụ Office của Microsoft. VBA viết tắt của từ Visual Basic for Applications là lập trình ứng dụng trong Excel nói riêng và công cụ Offile nói chung, giúp người dùng có kiến thức về chuyên môn có thể tùy biến và nâng cao hiệu quả công việc của mình. Lập trình VBA cho người quản lý dữ liệu và xử lý nghiệp vụ tính toán trong Excel. VBA dành cả cho những người sử dụng Excel làm công cụ quản lý và muốn tự động hóa trong tính toán.

Microsoft đã hỗ trợ ngôn ngữ lập trình VBA từ lâu. Giúp cho phần mềm Excel có khả năng tuỳ biến cao, vượt ra khỏi giới hạn bảng tính thông thường, giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn với khả năng tự động hoá cao. Cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu quan tâm đến ngôn ngữ VBA nói chung và ứng dụng Excel nói riêng.

Download Ebook Lập trình VBA trong Excel

Link 1 | Link 2

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu về Visual Basic for Applications

Chương 2: Ghi và thực hiện Macro

Chương 3: Cách thực hiện một Macro đơn giản

Chương 4: Cửa sổ Visual Basic Editor

Chương 5: Làm việc với File Excel có chứa Macro

Chương 6: Ưu nhược điểm của chức năng tự ghi Macro

Chương 7: Ngôn ngữ Visual Basic for Applications

Chương 8: Một số đối tượng cơ bản trong Excel

Chương 9: Khai báo và sử dụng biến trong VBA

Chương 10: Sử dụng trợ giúp trong VBA

Chương 11: Thiết lập môi trường làm việc

Chương 12: Phương pháp tự xây dựng Macro

Chương 13: Sử dụng và xây dựng hàm trong VBA

Chương 14: Cấu trúc điều khiển

Chương 15: Hộp thoại trong VBA

Chương 16: Kỹ thuật xử lý lỗi

Chương 17: Lập trình sự kiện

Chương 18: Những ví dụ về lập trình VBA

Chương 19: Sử dụng và xây dựng bảng điều khiển trong EXCEL

Chương 20: Tạo thanh công cụ và thực đơn bằng VBA

Chương 21: Làm việc với file và thư mục với VBA

Chương 22: Những câu hỏi hay gặp trong VBA

Chương 23: Điều khiển các chương trình khác bằng VBA

Chương 24: Liên kết giữa Excel với Visual Basic 6.0

Chúc các bạn thành công!

Download tài liệu lập trình khác
Lập trình hướng đối tượng với Java Download
Lập trình Java nâng cao Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *