[Ebook] Lập trình Java nâng cao

Lập Trình Java Nâng Cao

Tiếp theo cuốn Lập trình hướng đối tượng với Java cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java.

Được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình bộ môn học lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho các giáo viện và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Nó có thể được sử dụng như là tài liệu tham khảo cho các bộ nghiên cứu và những người tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng để giải quyết những bài toán của thực tế đặt ra.

lập trình java nâng cao

Sau khi đã tìm hiểu qua tài liệu lập trình Java cơ bản các bạn có thể làm quen với bộ tài liệu lập trình Java nâng cao. Như vậy với bộ lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao hi vọng sẽ giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng.

Bộ tài liệu lập trình Java này sẽ mang lại những kiến thức về đa luồng, lập trình RMI và phân tán đối tượng, lập trình mạng, lập trình với Swing nâng cao, Java Bean, phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin.

Thông tin Ebook

 • Tiêu đề: Lập trình Java nâng cao
 • Tác giả: Đoàn Văn Ban
 • Số trang: 389
 • Định dạng: PDF
 • Chuyên mục: Tài liệu lập trình

Download Ebook Lập trình Java nâng cao

Nội dung

 • Chương 1: Lập trình đa luồng
 • Chương 2: Lập trình RMI và phân toán đối tượng
 • Chưong 3: Lập trình mạng
 • Chương 4: Lập trình với SWING nâng cao
 • Chương 5: JAVA Bean
 • Chương 6: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP
 • Chương 7: Vấn đề bảo mật và an ninh thông tin
 • Chương 8: Lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hoá phần mềm.
 • Danh sách các thuật ngữ Anh – Việt và từ viết tắt.
Các tài liệu lập trình khác
Java Core (Tiếng Việt) Download
Think Java (Tiếng Việt) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *