[Ebook] hướng dẫn giải bài tập lập trình C#

Lời giới thiệu

Xin giới thiệu với các bạn tài liệu hướng dẫn làm bài tập lập trình C# bao gồm một số bài tập có lời giải và hướng dẫn chi tiết. Hy vọng cuốn tài liệu này là một công cụ hỗ trợ để các bạn học môn học này một cách có hiệu quả nhất.

bài tập lập trình c#

C# hay C Sharp là ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. C# thừa hưởng tính ưu việt từ C, C++ hay Java nhưng đã khắc phục các hạn chế của các ngôn ngữ này.

Download tài liệu hướng dẫn giải bài tập lập trình C#

Link 1 | Link 2

Nội dung tài liệu gồm 2 phần

Phần I – Hướng dẫn giải chi tiết 35 bài tập

Phần này hướng dẫn các bạn làm các bài tập trực tiếp trên môi trường lập trình C# Visual Studio 2008 hoặc 2010. Giải chi tiết 35 bài tập trong suốt môn học với các kỹ năng chung như: Tóm tắt yêu cầu, Xây dựng thuật giải và cuối cùng là viết code.

Phần II – Hướng dẫn trình bày bài kiểm tra, thi cuối kỳ

Phần này hướng dẫn các bạn trình bày trên Word. Sau này đi thi cuối kỳ các bạn viết trực tiếp trên giấy thi.

Download tài liệu lập trình khác
Tài liệu Kỹ thuật Lập trình C# Download
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *