[Ebook] Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++

C/C++ là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng khá rộng rãi trong lập trình. Học lập trình C không phải là chuyện mà ta có thể làm trong một sớm, một chiều, nhưng nó không phải quá khó khăn. Có rất nhiều điều bạn có thể làm cho nó dễ dàng hơn.  

C là một trong những ngôn ngữ lập trình rất lâu đời, được phát triển vào những năm 70. Học lập trình C cũng là một hướng đi đúng đắn để có 1 nền tảng lập trình vững chắc cho các ngôn ngữ phức tạp hơn và kiến thức có được sẽ rất hữu ích trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình bậc cao.

giáo trình lập trình c

Cuốn sách “Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ʺ do TS. Nguyễn Ngọc Cương (Trưởng khoa Toán tin, Học viện An ninh Nhân dân) làm chủ biên sẽ giúp các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh và các lập trình viên có được một tài liệu chuẩn về ngôn ngữ lập trình này.

Thông tin chung

 • Tiêu đề : Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Cương
 • Số trang : 197
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Format : PDF
 • Thể loại : Tài liệu lập trình

Download Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++

Link 1 | Link 2

Nội dung tài liệu

 • Chương 1: Giới thiệu C/C++
 • Chương 2: Sử dụng các phép toán của C/C++
 • Chương 3: Sử dụng các lệnh của C/C++
 • Chương 4: Mảng và con trỏ
 • Chương 5: Cấu trúc và vào/ra tệp
 • Chương 6: Kỹ thuật đồ họa trong C/C++
 • Chương 7: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
Download tài liệu lập trình khác
Bài Tập Kĩ Thuật Lập Trình C  Download
Lập Trình Java Cơ Bản Download
Bài Tập Có Lời Giải Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java
Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *