[Ebook] Giáo trình lập trình web với ASP.NET

Giới thiệu Giáo trình lập trình web với ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được xây dựng, phát triên bởi tập đoàn Microsoft, cho phép các lập trình viên tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và dịch vụ web. Vào tháng 2 năm 2002, phiên bản đầu tiên được đưa ra thị trường cùng với phiên bàn 1.0 của .NET framework.

ASP.NET được nối tiếp từ công nghệ Microsoft’s Active Server Pages (ASP) trước đó, được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào (C#, VB.NET,..) được hỗ trợ bởi .NET framework.

Với xu hướng các ứng dụng web được phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều ứng dụng viết bằng ASP.NET, rất nhiều công ty đang chọn làm ngôn ngữ phát triển website cho khách hàng cũng như sản phẩm của riêng họ. Việc nắm vững và sử dụng thành thạo công nghệ web nói chung và chuyên sâu về ASP.NET nói riêng sẽ là một lợi thế cho các sinh viên và các lập trình viên.

Giáo trình lập trình Web được biên soạn nhằm giới thiệu công nghệ lập trình ASP.NET 3.5 chạy trên bộ phần mềm ứng dụng Visual Studio.NET 2008 với phiên bản 3.5 của .NET framework. Nội dung trình bày các bước từ cơ bản đến chuyên sâu trong việc sử dụng công nghệ ASP.NET để xây dựng ứng dụng web. Sau khi học xong môn Lập trình Web với ASP.NET, sinh viên sẽ có kiến thức để hiểu và vận dụng được nhừng kỹ năng trong việc tích hợp các điều khiển và các công nghệ liên quan để xây dựng các ứng dụng web trong thực tiễn.

Download Giáo trình lập trình web với ASP.NET | 87M

Link 1 | Link 2

Nội dung Giáo trình gồm có 17 chương, bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi cùa công nghệ lập trình web với ASP.NET 3.5. Phần đầu mỗi chương đều có tóm tắt nội dung chương và cuối mỗi chương là phần bài tập để sinh viên có thể tự kiềm tra kiển thức của mình.

Download tài liệu lập trình khác
Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF) Download
Tài liệu Lập trình web với HTML, DHTML và JAVASCRIPT Download
Giáo Trình Thiết Kế Web Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *