[Ebook] Giáo trình Bài tập Kĩ thuật Lập trình C

Ebook “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình C” nhằm cung cấp cho bạn đọc hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này được xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh – Sinh Viên của Trường trong việc học và áp dụng kiến thức lý thuyết trên lớp một cách thành thạo và sâu rộng.

 • Tiêu đề :  Giáo trình Bài tập Kĩ thuật Lập trình C
 • Số trang : 152
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Format : PDF
 • Thể loại : Tài liệu lập trình

Giáo trình lập trình C này  được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo các đề thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi chương gồm 3 phần:

1 – Phần lý thuyết: được tóm tắt ngắn gọn với đầy đủ ví dụ minh hoạ kèm theo.

2 – Phần bài tập: với nhiều bài tập được chia làm hai mức độ cơ bản và luyện tập nâng cao, bài tập có đánh dấu * là bài tập khó dành cho sinh viên luyện tập thêm.

3 – Phần kết luận: Tóm tắt nội dung và các thao tác mà sinh viên cần nắm hay những lưu ý của chương đó.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng trích lọc những kiến thức rất cơ bản, những lỗi hay gặp đối với người mới lập trình. Bên cạnh đó một số bài tập lập trình C nâng cao cũng được thêm vào nhằm giúp bạn đọc rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

Download Giáo trình Bài tập Kĩ thuật Lập trình C

Link 1 | Link 2

Mục lục

 • Chương 1: Lưu đồ thuật toán
 • Chương 2: Cấu trúc điều khiển
 • Chương 3: Hàm con
 • Chương 4: Mảng một chiều
 • Chương 5: Chuỗi ký tự
 • Chương 6: Mảng hai chiều
 • Chương 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 • Chương 8: Tập tin
 • Chương 9: Đệ qui
 • Chương 10: Hướng dẫn lập trình bằng phương pháp Project
Download tài liệu lập trình khác
Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Download
Khóa Học Về Ngôn Ngữ Lập Trình C++/Java Download
Tài Liệu Học Python Cơ Bản Tiếng Việt (PDF) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *