[Ebook] Giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệu (PDF)

Cuốn sách Giáo trình an toàn bảo mật dữ liệu do tác giả Trần Đức Sự làm chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn đọc những kiến thức quan trọng về an toàn và bảo mật thông tin, sẽ nắm được các kiến thức về: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin, Các kiểu tấn công vào hệ mật mã, bạn đọc cũng sẽ biết các hệ mật mã khóa bí mật, nắm được thuật toán mã hóa, giải mã RSA, hàm băm SHA, chữ kỹ số, ứng dụng của chữ ký số trong giao dịch thương mại điện tử ngày nay.

Trong thế giới hiện đại, vai trò của máy tính và hệ thống thông tin điện tử ngày càng quan trọng, càng ngày càng có nhiều nhu cầu truyền dẫn, lưu trữ và thậm chí là thực hiện các giao dịch nghiệp vụ trên các hệ thống thông tin điện tử. Trong xã hội bùng nổ thông tin, khi mà thông tin có vai trò và giá trị vượt trội quyết định đến sự thành bại của công tác nghiệp vụ, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn xuyên quốc gia, các cơ quan an ninh, các tổ chức chính trị, xã hội cho đến các trường học, viện nghiên cứu thì vấn đề đảm bảo được an ninh thông tin là một vấn đề được đặt lên hàng đầu. Do vậy, một ứng dụng công nghệ thông tin ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ còn đòi hỏi phải đảm bảo đuợc tính an toàn cho thông tin và dữ liệu trong quá trình xử lý và lưu trữ, tức là phải đảm bảo được các đặc tính:

– Tinh bí mật (Confidential)
– Tính xác thực (Authentication)
– Tính toàn vẹn (Intergrity) của thông tin.

Để đảm bảo được các đặc tính này của thông tin, hệ thống thông tin và người quản trị hệ thống cần thực hiện rất nhiều quy tắc và phương pháp khác nhau, từ đảm bảo an toàn vật lý cho đến đảm bảo an toàn người dùng.. và đặc biệt quan trọng nhất là đảm bảo an toàn dữ liệu khi lưu trữ và truyền dẫn. vấn đế an toàn và bảo mật thông tin cũng liên quan rất nhiều đến các ngành khoa học khác đặc biệt là Toán học, do vậy việc trình bày đầy đủ mọi khía cạnh của nó trong khuôn khổ một giáo trình là một điều khó có thể làm được. Chính vi lý do đó, trong Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu này các vấn đề về đảm bảo an toàn vật lý và người dùng cũng như các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và quy tắc sẽ không được nhắc đến nhiều. Nội dung chính trong giáo trình chỉ chủ yếu đề cập đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin bằng các giao thức và thuật toán mật mã – một công cụ vốn đã xuất hiện và được sử dụng từ rất sớm để bao đam tính bí mật cho thông tin.

Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu được biên soạn phục vụ cho sinh viên đại học, cao học các ngành Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính như là một giáo trình cơ sở giúp cho sinh viên bước đầu tim hiểu các vấn đề và các thuật toán cơ bản trong mật mã trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.

Download Giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệu (PDF)

Link 1 | Link 2

Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương:

  • Chương 1. Giới thiệu chung – Trinh bày một số khái niệm, định nghĩa cơ bản và cơ sở lý thuyết thông tin áp dụng cho các hệ mật mã.
  • Chương 2. Hệ mật mã khóa bí mật – Trình bày các thuật toán mật mã khoá bí mật bao gồm các thuật toán hoán vị, thay thế và các thuật toán kết hợp mà chủ yếu là DES và AES.
  • Chương 3. Mật mã khóa công khai – Trình bày các thuật toán cơ bản trong mật mã khóa công khai bao gồm các các hệ mật RSA, Merkle- Hellman, Rabin, ElGamal, hệ mật trên đường cong Elliptic và hệ mật McEliece.
  • Chương 4. Hàm hăm và chữ ký sổ – Trình bày khái niệm hàm băm và các úng dụng trong việc xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Đặc biệt sau mỗi chương đều có các bài tập nhằm giúp cho sinh viên có thể nam vững, hiểu cụ thể và sâu sắc hơn các vấn đề lý thuyết được trình bày.

Những tài liệu CNTT khác
Ebook Machine Learning Cơ Bản (PDF) Download
Ebook Giáo Trình Thuật Toán – Lý Thuyết Và Bài Tập (PDF) Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *