[Ebook] Giải Thuật và Lập Trình – Lê Minh Hoàng (PDF)

Tài liệu Giải Thuật và Lập Trình 

Giải thuật và Lập trình – Một trong những cuốn sách về thuật toán trong lập trình rất hay. Tuy đã xuất bản từ lâu, nhưng nội dung mà sách mang lại cho các lập trình viên vẫn luôn quý giá và hữu ích vô cùng. Nếu bạn quan tâm hãy download tài liệu và tìm hiểu ngay.

Ebook Giải Thuật và Lập Trình

Thông tin ebook “Giải Thuật và Lập Trình”

 • Tác giả : Lê Minh Hoàng
 • Số trang: 316
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Format : PDF
 • Thể loại : Tài liệu lập trình

Cuốn sách được viết dựa trên những tài liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, bởi công sức của nhiều thế hệ thầy trò đã từng giảng dạy và học tập tại Khối Phổ thông chuyên Toán – Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Nội dung tài liệu

Phần 1 – Bài toán liệt kê

 • 1-Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
 • 2-Phương pháp sinh
 • 3-Thuật toán quay lui
 • 4-Kỹ thuật nhánh cận

Phần 2 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 • 1-Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
 • 2-Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
 • 3-Đệ quy và giải thuật đệ quy
 • 4-Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
 • 5-Ngăn xếp và hàng đợi
 • 6-Cây
 • 7-Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
 • 8-Sắp xếp
 • 9-Tìm kiếm

Phần 3 – Quy hoạch động

 • 1-Công thức truy hồi
 • 2-Phương pháp quy hoạch động
 • 3-Một số bài toán quy hoạch động

Phần 4 – Các thuật toán trên đồ thị

 • 1-Các khái niệm cơ bản
 • 2-Biểu diễn đồ thị trên máy tính
 • 3-Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • 4-Tính liên thông của đồ thị
 • 5-Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 • 6-Chu trình Euler, đường euler, đồ thị euler
 • 7-Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, Đồ thị Hamilton
 • 8-Bài toán đường đi ngắn nhất
 • 9-Bài toán cây khung nhỏ nhất
 • 10-Bài toán luồng cực đại trên mạng
 • 11-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
 • 12-Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
 • 13-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị
Download tài liệu lập trình khác
Giáo trình Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Download
Giáo trình thuật toán – Lý thuyết và Bài tập Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *