Thiết kế Web

Ebook Đại cương thiết kế Web (PDF)

Tài liệu thiết kế Web sẽ cung cấp các kiến thức về mạng máy tính, Internet, địa chỉ IP, giao thức truyền thông,… những yếu tố cơ bản tạo nên một trang Web, giúp bạn lập trình Web với ngôn ngữ, giới thiệu ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web và các công nghệ lập trình phổ biến hiện nay

StudioLine Web Designer Full v.4.2.54

Phần mềm thiết kế Web tích hợp nhiều chức năng thiết kế, xuất bản và cập nhật các trang web chuyên nghiệp vào một giao diện duy nhất. Đây là trình chỉnh sửa trang, xử lý ảnh và lưu trữ, hiệu ứng đồ họa đặc biệt, quản lý xuất bản, chỉnh sửa bố cục và quản lý trang.