Sửa lỗi Windows

Download FixWin 10 – Sửa lỗi Windows 10

Download FixWin cho Windows 10 mang lại giải pháp hiệu quả và nhanh chóng để sửa chữa các lỗi Windows 10 phổ biến. Phiên bản mới này của FixWin có giao diện được cập nhật và bao gồm một phần mới để khắc phục các sự cố và vấn đề thường gặp của Windows 10.

Windows Repair Toolbox Portable v.3 – Sửa Lỗi Windows

Một công cụ có thể chẩn đoán và giải quyết hầu hết các vấn đề của Windows, cung cấp bộ công cụ để giám sát, dọn dẹp, chỉnh sửa và sửa chữa các quá trình bị hỏng ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống,… Windows Repair Toolbox còn loại bỏ Trojan, phần mềm gián điệp và các phần mềm độc hại khác.