Gỡ bỏ ứng dụng

Revo Uninstaller Pro 4.4.2 Full + Portable

Phần mềm gỡ bỏ ứng dụng triệt để, dễ dàng xóa các thành phần không mong muốn, gỡ cài đặt và loại bỏ bất kỳ tệp rác hay mục Registry nào còn lại sau khi gỡ cài đặt phần mềm bởi trình Uninstaller thông thường hoặc bởi chức năng gỡ cài đặt của Windows.

Uninstall Tool 3.5.10 Build 5670 Full + Portable

Trình gỡ cài đặt mạnh mẽ và hiệu quả gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm và quản lý các chương trình chạy khi khởi động hệ thống. Làm cho máy tính của bạn hoạt động nhanh hơn bằng cách sử dụng Uninstall Tool Portable để loại bỏ các ứng dụng và thành phần hệ thống không cần thiết