Bookmark Folder 4.1.3 Mod APK [Unlocked]

Bạn muốn chuyển đổi sang một trình duyệt khác khi đang duyệt trang web?

Ví dụ: sử dụng Chrome cho thời gian làm việc, Firefox cho thời gian riêng tư, Opera cho thời gian nghiên cứu…

Bookmark Folder Apk sẽ đáp ứng nhu cầu trên của bạn và còn nhiều hơn nữa

Ứng dụng Bookmark Folder Mod Apk có thể sắp xếp hàng loạt tất cả các dấu trang của bạn và bạn có thể chọn khởi chạy trình duyệt cho mỗi dấu trang.

– Tận hưởng thời gian duyệt trang web của bạn với tùy chỉnh xuất hiện theo ý thích.

– Có thể ẩn dấu trang mà bạn không muốn người khác nhìn thấy.

– Tạo tập tin sao lưu tự động.

– An toàn ngay cả khi bạn bị mất hoặc thậm chí làm hỏng thiết bị của mình.

– Bạn sẽ không bao giờ mất dấu trang.

– Sắp xếp trang web yêu thích với thư mục như ứng dụng quản lý tập tin!

– Không cần phải đăng ký lại dấu trang ngay cả khi bạn đã thay đổi trình duyệt để sử dụng.

– Khuyến nghị cho người dùng sử dụng nhiều trình duyệt. Ứng dụng này có thể chọn trình duyệt đề khởi chạy.

– Tùy chỉnh giao diện theo ý thích của bạn và làm cho nó dễ sử dụng.

Tính năng của Bookmark Folder Mod APK

Sắp xếp bookmark đơn giản

– Thêm dấu trang dễ dàng từ menu “Chia sẻ” trên mỗi trình duyệt.

– Tổ chức đánh dấu với thư mục. Không có cấp cấu trúc thư mục giới hạn!

– Ẩn dấu trang mà bạn không muốn người khác nhìn thấy bằng chức năng khóa!

– Sắp xếp bookmark theo cách thủ công theo ý muốn bằng cách kéo.

– Tìm mục bạn muốn xem dễ dàng với hình đại diện và hình thu nhỏ của trang web.

Tùy chỉnh theo ý thích của bạn

– Trình duyệt khởi chạy có thể lựa chọn cho mỗi dấu trang.

– Chế độ xem mục có thể lựa chọn, Danh sách hoặc Lưới.

– Tùy chỉnh màu nền, màu văn bản, kích thước văn bản, v.v … điều chỉnh theo ý thích của bạn.

– Mở bookmark bất cứ lúc nào từ thanh trạng thái.

Sao lưu an toàn

– Xuất tập tin sao lưu của bookmark.

– Với bản sao lưu AUTO, bạn sẽ không bao giờ mất dấu ngay cả khi thiết bị của bạn bị hỏng!

– Hỗ trợ lưu trong lưu trữ đám mây.

Chuyển dễ dàng sang thiết bị khác

– Thông qua tệp đánh dấu HTML, bạn có thể nhập dấu trang dễ dàng từ trình duyệt PC của mình.

– Chuyển dấu trang dễ dàng sang thiết bị khác thông qua tệp sao lưu được lưu trong Cloud Storage.

    • Sửa lỗi: Vấn đề về hộp thoại tiến trình không được hiển thị khi nhập tệp HTML.

    • Android 5.0+

Download Bookmark Folder Mod APK

Bookmark Folder 4.1.3 Mod APK [Unlocked]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *