Adobe Zii 5.1.9

Kích hoạt toàn bộ ứng dụng Adobe CC 2020

Kích hoạt Adobe CC 2020 bằng công cụ Adobe Zii 5 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nó được thiết kế bởi nhóm TNT , chỉ hỗ trợ nền tảng Mac.

Ngoại trừ Acrobat Pro DC, phần mềm Adobe Zii không yêu cầu mật khẩu root (quản trị viên) trong quá trình kích hoạt.

Nó chỉ chiếm rất ít bộ nhớ và có quá trình bẻ khóa khá mượt mà và sạch sẽ (chỉ cần kéo và thả). Sau khi kích hoạt, việc sử dụng và chạy các ứng dụng Adobe rất ổn định. Chỉ việc tải Adobe zii 2020 về, chạy file và nhấn vào Patch or Drag là có thể bẻ khóa gần như mọi ứng dụng của Adobe.

Cập nhật mới trong các phiên bản Adobe Zii 5

Adobe Zii 5.1.9

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20042
 • Adobe After Effects 2020 v17.0.5
 • Adobe Audition 2020 v13.0.4
 • Adobe InCopy 2020 v15.0.2
 • Adobe InDesign 2020 v15.0.2
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0.4
 • Adobe Photoshop 2020 v21.1.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.4
 • Adobe Premiere Rush v1.5.2
 • Adobe XD v28.2.12

Adobe Zii 5.1.8

 • Adobe Acrobat DC v20.006.20034
 • Adobe Animate 2020 v20.0.2
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.3
 • Adobe Dimension v3.1.1
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.1
 • Adobe Illustrator 2020 v24.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.2
 • Adobe Premiere Rush v1.5
 • Adobe XD v27.0.12

Adobe Zii 5.1.7

 • Adobe XD v26.0.22
 • Adobe Photoshop Elements 2020.1 (Build 20200120.m.139570)

Adobe Zii 5.1.6

 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.3
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.3
 • Adobe XD v25.3

Adobe Zii 5.1.5

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.2
 • Adobe Media Encoder 2020 v14.0.1
 • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0.1

Adobe Zii 5.1.4

 • Adobe Audition 2020 v13.0.2
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.2

Adobe Zii 5.1.3

 • Adobe Photoshop Elements 2020 v18.1
 • Adobe Premiere Elements 2020 v18.1
 • Adobe XD v25.2

Adobe Zii 5.1.2

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20061
 • AAdobe Illustrator 2020 v24.0.2
 • Adobe XD v25.1

Adobe Zii 5.1.1

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20058
 • Adobe Character Animator 2020 v3.1
 • Adobe Dimension v3.1
 • Adobe Lightroom Classic v9.1

Adobe Zii 5.1.0

 • Adobe After Effects 2020 v17.0.1
 • Adobe Animate 2020 v20.0.1
 • Adobe Audition 2020 v13.0.1
 • Adobe Bridge 2020 v10.0.1
 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.2

Adobe Zii 5.0.8

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20056
 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.1
 • Adobe XD v24.3.22

Adobe Zii 5.0.7

 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.1
 • Adobe XD v24.2.22

Adobe Zii 5.0.6

 • Adobe Acrobat DC v19.021.20049
 • Adobe Dreamweaver 2020 v20.0
 • Adobe InCopy 2020 v15.0
 • Adobe InDesign 2020 v15.0
 • Adobe Prelude 2020 v9.0
 • Adobe Premiere Rush CC v1.2.12
 • Adobe XD v24.1.22

Adobe Zii 5.0.5

 • Adobe Animate 2020 v20.0
 • Adobe Character Animator 2020 v3.0
 • Adobe Dimension v3.0

Adobe Zii 5.0.4

 • Adobe Bridge 2020 v10.0
 • Adobe Lightroom Claccic v9.0
 • Adobe After Effects 2020 v17.0

Adobe Zii 5.0.3

 • Adobe Illustrator 2020 v24.0.0.332
 • Adobe Audition 2020 v13.0.0.519

Adobe Zii 5.0.2

 • Adobe Premiere Pro 2020
 • Adobe Media Encoder 2020

Adobe Zii 5.0.1

 • Adobe Photoshop 2020 v21.0.0.37

Adobe Zii 5.0

 • Adobe Photoshop Elements 2020 v18.0
 • Adobe Premiere Elements 2020 v18.0

Download Download Adobe Zii 2020

Adobe Zii 5.1.9

 

Download các phiên bản Cũ hơn
Download Adobe Zii 5.0.0 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.1 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.2 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.3 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.4 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.5 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.6 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.7 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.0.8 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.0 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.1 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.2 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.3 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.4 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.5 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.6 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.7 Fshare | Mega
Download Adobe Zii 5.1.8 Fshare | Mega

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *