Wondershare PDFelement Pro cho Mac

Wondershare PDFelement Pro 7.5.4 (MacOS)

Phần mềm tập hợp tất cả các công cụ tiêu chuẩn và cần thiết để làm việc trên các tập tin PDF: tạo tập tin, chỉnh sửa, kết hợp nhiều file thành một, chuyển đổi PDF sang Word, PowerPoint, Excel hay ngược lại và thậm chí ký chúng bằng chữ ký hợp lệ.