Truecaller Premium 10.61.9 Mod Apk
Android Apps
Được phát triển bởi True Software Scandinavia AB, giúp người dùng xác định các cuộc gọi đến từ số lạ không có trong danh bạ, đưa ra cảnh báo và chặn cuộc gọi spam, quảng cáo. Truecaller Premium nhanh chóng đạt 5 triệu lượt tải trên Google Play Store.