CCleaner Pro 5.63 Build 7540 Full + Portable
Portable PC
Là phần mềm dọn dẹp tối ưu hóa được sử dụng phổ biến giúp máy tính nhanh hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn. Cleaner xóa cookie, lịch sử duyệt web, các tệp tạm thời và dữ liệu rác không sử dụng để giải phóng không gian ổ đĩa cứng.