phần mềm tăng tốc windows

Windows 10 Manager v3.2.0.3 Full

Windows 10 Manager là phần mềm tối ưu và tăng tốc Windows 10. Bao gồm hơn 40 tiện ích khác nhau để tối ưu, tinh chỉnh, dọn dẹp, tăng tốc và fix lỗi giúp hệ thống của bạn hoạt động nhanh hơn, loại bỏ lỗi hệ thống, tăng tính ổn định và bảo mật.