phần mềm sản xuất nhạc

FL Studio Producer Edition 20.6.0 Build 1458

FL Studio 20 là một ứng dụng trộn cũng như chỉnh sửa các bản âm thanh với sự trợ giúp của nhiều công cụ. Bạn có thể tạo các bài hát và vòng lặp bằng cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp như máy trộn nghệ thuật, nhạc cụ tích hợp và bộ cân bằng.