Phần mềm cập nhật Driver

Driver Talent Pro 7.1.28.108 Full + Portable

Phần mềm nhanh chóng quét và tìm ra tất cả các trình điều khiển máy tính không hoạt động, sau đó cung cấp các giải pháp sửa chữa, khởi động lại, sao lưu, cài đặt lại. Điều này rất thuận tiện và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều năng lượng & thời gian.

Driver Reviver Full v.5.33.3.2 + Portable

Một tiện ích cập nhật Driver máy tính hàng đầu, Driver Reviver quét tất cả phần cứng của máy tính và hiển thị một danh sách cho bạn biết  các Driver nào đã lỗi thời, cần được cập nhật. Và sau đó nhanh chóng tải, cài đặt tất cả các bản Driver này để đảm bảo máy tính của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất tối đa.