Download Kaspersky Removal Tool
Bảo mật - Diệt Virus
Kaspersky Removal Tool (Kavremover) của Kaspersky Lab cho phép gỡ các phần mềm diệt virus của Kaspersky an toàn và triệt để. Bài viết này hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn Kaspersky dùng Kaspersky Removal Tool kết hợp với công cụ KAV Registry Clean.