Driver Reviver

Driver Reviver Full v.5.33.3.2 + Portable

Một tiện ích cập nhật Driver máy tính hàng đầu, Driver Reviver quét tất cả phần cứng của máy tính và hiển thị một danh sách cho bạn biết  các Driver nào đã lỗi thời, cần được cập nhật. Và sau đó nhanh chóng tải, cài đặt tất cả các bản Driver này để đảm bảo máy tính của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất tối đa.