DriverMax Pro Full v11.19.0.37

DriverMax Pro – Phần mềm download driver các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn. Không còn phải mất thì giờ tìm kiếm trình điều khiển trên đĩa hoặc trên web. Chỉ cần tạo một tài khoản miễn phí, đăng nhập và bắt đầu tải xuống các bản cập nhật mà bạn cần. Bạn cũng có thể xuất tất cả các trình điều khiển đang cài đặt trên máy tính (hoặc chỉ những trình điều khiển hoạt động tốt) vào một thư mục hoặc một tệp nén mà bạn có thể sử dụng lại sau khi cài đặt lại Windows.

DriverMax thu thập thông tin về các trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và in danh sách các thiết bị sử dụng chúng. Nó quét và thu thập thông tin về trình điều khiển được cài đặt trong hệ thống và tạo ra một danh sách các phiên bản trình điều khiển, ngày, chữ ký số, và nhiều hơn nữa.

Sau khi cài đặt lại Windows, tất cả các trình điều khiển sẽ hoạt động trở lại sau chưa đầy 5 phút – không cho bạn tìm kiếm, chèn đĩa sau đĩa và mất thời gian quý báu. Trình hướng dẫn Nhập trình điều khiển cho phép bạn cài đặt tất cả các trình điều khiển mà bạn đã xuất trước đó. Toàn bộ hoạt động có thể mất tới 5-10 phút. Chỉ cần một lần khởi động lại máy tính sau khi tất cả các trình điều khiển được cài đặt lại!

DriverMax Pro có thể hiển thị một báo cáo đầy đủ về tất cả các trình điều khiển (phiên bản, ngày phát hành) được cài đặt trên hệ thống của bạn. Tính năng này cũng có thể rất hữu ích khi bạn muốn phân tích sự khác biệt giữa các trình điều khiển được cài đặt trên các máy khác nhau.

DriverMax Pro cung cấp thông tin về phiên bản trình điều khiển, ngày, nhà phát triển, số lượng tệp và bạn có chữ ký số. Sau đó, bạn chỉ có thể xuất chúng vào một thư mục riêng biệt hoặc được đóng gói trong kho lưu trữ ZIP và sau khi cài đặt lại Windows để cài đặt mọi thứ bạn cần từ một nguồn.

Tính năng chính của DriverMax Pro 11.19

 • Cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các trình điều khiển, bao gồm cả các phiên bản, ngày phát hành, vv
 • Tạo một báo cáo chi tiết (TXT / HTM) của các trình điều khiển.
 • Tạo một bản sao lưu của tất cả các trình điều khiển được cài đặt trong thư mục chỉ định
 • Khả năng để tạo ra một kho lưu trữ với các bản sao lưu các trình điều khiển.
 • Import Wizard để cài đặt các trình điều khiển từ các bản sao lưu.
 • Khả năng kiểm tra các phiên bản gần đây của các trình điều khiển.

Ưu điểm của DriverMax Pro

 • Cài đặt tự động.
 • Nhắc bạn tạo điểm khôi phục trước khi cài đặt trình điều khiển.
 • Tải xuống trình điều khiển trực tiếp.
 • Có thể xác định phần cứng không xác định.
 • Tùy chọn để đảm bảo chỉ có trình điều khiển đã xác nhận được cài đặt.
 • Có thể tạo bản sao lưu tất cả các trình điều khiển.
 • Thiết lập không cài đặt chương trình không cần thiết.

  • Title: DriverMax Pro v11.18.0.38
  • Developer: Home Page
  • License: Shareware
  • Language: Multilingual
  • OS: Windows

  • Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những thay đổi trong phiên bản này

Download DriverMax Pro Full

DriverMax Pro v11.19.0.37

Link 1 | Link 2

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

1 – Tải về, giải nén (Có thể dùng WinZIP Pro Full tại đây)

2 – Chạy file setup để cài đặt, cài xong thoát (thoát cả trình chạy ẩn dưới Taskbar nếu có)

3 – Copy file Patch vào thư mục cài đặt, chạy với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

4 – Xong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *