Thiết kế Web

Xara Photo & Graphic Designer 17.1.0 Full + Portable

Ứng dụng chỉnh sửa đồ họa phức tạp để tạo đồ họa và minh họa web chất lượng chuyên nghiệp. Xara Photo & Graphic Designer là một ứng dụng toàn diện được trang bị tất cả các công cụ mà các chuyên gia cần để tạo hình minh họa, đồ họa web như các nút và hoạt ảnh Flash, cũng như áp phích, tài liệu quảng cáo và biểu trưng.

StudioLine Web Designer Full v.4.2.54

Phần mềm thiết kế Web tích hợp nhiều chức năng thiết kế, xuất bản và cập nhật các trang web chuyên nghiệp vào một giao diện duy nhất. Đây là trình chỉnh sửa trang, xử lý ảnh và lưu trữ, hiệu ứng đồ họa đặc biệt, quản lý xuất bản, chỉnh sửa bố cục và quản lý trang.