Remote Desktop

VirtualBox Full v6.1.10 + Portable

Phần mềm tạo máy ảo được sử dụng phổ biến để cài đặt và chạy nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy tính. VirtualBox có thể kích hoạt nhiều máy ảo cùng lúc, với dung lượng các ổ ảo lớn, trao đổi dữ liệu an toàn giữa máy thật và máy ảo.

Remote Desktop Manager Enterprise Full 2020.1.19.0

Một giải pháp phần mềm đáng tin cậy dành cho các quản trị viên, những người cần quản lý và sắp xếp tất cả các kết nối máy tính từ xa và các máy ảo từ một địa điểm duy nhất. Remote Desktop Manager 2020 hỗ trợ đa kết nối, hỗ trợ truy cập dữ liệu ngoại tuyến hoặc duyệt các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Remote Desktop Manager Enterprise Full 2020.1.13.0

Một giải pháp phần mềm đáng tin cậy dành cho các quản trị viên, những người cần quản lý và sắp xếp tất cả các kết nối máy tính từ xa và các máy ảo từ một địa điểm duy nhất. Remote Desktop Manager 2020 hỗ trợ đa kết nối, hỗ trợ truy cập dữ liệu ngoại tuyến hoặc duyệt các dịch vụ lưu trữ đám mây.