Giáo trình Photoshop CS 8.0 tiếng Việt
Đồ họa
tài liệu hướng dẫn tự học Photoshop chi tiết và dễ hiểu, với các chỉ dẫn cụ thể, hình minh họa và các bài tập thực hành đi kèm giúp các bạn sau khi tham khảo giáo trình có thể tự sử dụng Photoshop thành thạo. Tài liệu sẽ trợ giúp bạn trong quá …