Tài liệu CNTT

Ebook Machine Learning Cơ Bản (PDF)

Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. Tài liệu Machine Learning với ngôn ngữ Tiếng Việt cực kì hiếm trong giai đoạn Machine Learning đang phát triển dần ở Việt Nam sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về lĩnh vực này.

Ebook Giáo trình thuật toán – Lý thuyết và Bài tập (PDF)

Quyển sách được dịch sang Tiếng Việt đề cập đến các thuật toán theo một diện rộng và sâu sắc, được trình bày sao cho mọi đối tượng độc giả đều có thể tiếp thu được. Các nội dung thuật toán cổ điển và hiện đại, là một cuốn giáo trình tài liệu toán học cực kì kinh điển và rất đáng để sinh viên tham khảo cho nghề nghiệp lập trình của mình.